Back

Wet en Regelgeving: woningbouw en utiliteitsbouw

april 2021

3 min

Met de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) komt er een verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dit komt ten goede aan een bredere toepassing van elektrisch vervoer.

VERPLICHTING WONINGBOUW

Tien parkeervakken per maart 2020
Woongebouwen met meer dan tien parkeervakken op hetzelfde terrein moet voor elk parkeervak leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor de aanleg van laadpunten. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en voor bestaande woongebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

VERPLICHTING UTILITEITSGEBOUW

Tien parkeervakken per maart 2020
Utiliteitsgebouwen met meer dan tien parkeervakken op hetzelfde terrein moet minimaal een oplaadpunt voor de hele parkeergelegenheid worden aangelegd. Tevens moet er leidinginfrastructuur (loze leidingen) worden aangelegd voor 1 op de 5 parkeervakken. Dit geldt voor nieuwe utiliteitsgebouwen en voor bestaande utiliteitsgebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Hiervan is sprake als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot.

Twintig parkeervakken per 2025
Bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan twintig parkeervakken op hetzelfde terrein moeten vanaf 2025 minimaal een oplaadpunt zijn aangelegd. De gebouweigenaar kan, naar gelang de lokale behoefte en lokale markt, zelf bepalen hoeveel oplaadpunten hij in totaal realiseert.

EISEN OPLAADPUNTEN

Het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen stelt de volgende eisen aan publiek toegankelijke oplaadpunten:

Contactdozen of voertuigconnectoren type 2
Deze oplaadpunten geschikt voor normaal vermogen moeten voorzien zijn van contactdozen of voertuigconnectoren van het type 2. Contactdozen of voertuigconnectoren van het type 2 waarborgen de veiligheid en de interoperabiliteit.

Beveiliging
De meetinrichting die bij deze oplaadpunten staat, moet op een dusdanige manier zijn beveiligd dat dataverkeer en de privacy van de gebruikers voldoende wordt beschermd.

Oplaadpunten die op grond van de EPBD III op privaat terrein worden gerealiseerd, kunnen publiek toegankelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is een oplaadpunt op een parkeergelegenheid bij een winkel. In dit geval zijn bovenstaande vereisten eveneens van toepassing.

AANDACHTSPUNTEN OPLAADPUNTEN

Bij de aanleg van oplaadpunten dient met de volgende aandachtspunten rekening  gehouden te worden:

1. Gebruik door derden
In de praktijk wordt er veelal voor gekozen om oplaadpunten op dezelfde manier geschikt te maken voor gebruik door derden (bijvoorbeeld bezoekers), als dat voor publiek toegankelijke oplaadpunten gebeurt. Dit geldt ook als een oplaadpunt niet op een terrein staat dat voor elk publiek toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een parkeergelegenheid van een bedrijf dat alleen voor medewerkers en bezoekers toegankelijk is. 

Zo’n oplaadpunt kan op verschillende manieren geschikt gemaakt worden voor betaald gebruik door bezoekers. Dit kan met een slim metersysteem en een ad-hocbetaalmogelijkheid, of met authenticatiesoftware voor roaming.

2. Load balancing
Tevens wordt geadviseerd om de oplaadpunten geschikt te maken voor ‘smart charging’ en ‘load balancing’. Oplaadpunten met een ‘load balancing’-functionaliteit kunnen tegen relatief beperkte kosten voorkomen dat bij uitbreiding van het aantal oplaadpunten een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting nodig is.

3. Databeveiliging
Naast een beveiligde meetinrichting is het belangrijk dat de oplaadpunten en de installaties beschikken over professionele waarborgen voor databeveiliging en cybersecurity. Hiermee kan inbraak of verstoring van het elektriciteitssysteem worden voorkomen.

Zit je antwoord er niet tussen?

Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

Plan een afspraak

Wil je meer weten over REVOLT en onze alles-in-één laadoplossing. Maak hier eenvoudig en snel een afspraak.